Vi har ledige skoleplasser!

Har du en skoleklar 6-åring?

Ryenberget skole er et tilbud til foreldre som ønsker at barna skal gå på en kristen skole. Vi er en skole der troen er en naturlig del av virkeligheten som formidles. Vi har ledige plasser i 1. klasse fra høsten 2018. Det er enkelte ledige plasser på de fleste andre trinn. Fristen for å søke er 1. november. Vi tar inn søkere også etter fristen om det er plass.

Klokskap

Solid grunnskoleutdanning.
Kunnskap og kjennskap til Jesus.

Begeistring

Variert og relevant undervisning.
Begeistring over læring og vennskap.

Omtanke

Hver enkelt skal føle seg sett.
Lære å vise omtanke for hverandre.

En skole til å tro på

Victoria, mor

"Jeg er trygg på at sønnen min går på en skole der han vokser opp til å bli en ressurssterk ung mann."

Ferdinand, elev

"Her føler jeg meg sett for den jeg er. Det er fint å gå på en skole der jeg kan være meg selv."

Ole Jostein, lærer

"Jeg liker å jobbe på en skole der vi har hver enkelt elev i fokus. Vi er opptatt av både faglig og personlig utvikling."

Se noen glimt fra skoledagen

En skole med kvalitet

Vi har høy lærertetthet på skolen, og de fleste klassene har to kontaktlærere. Det er plass til 20 elever i hver klasse på barnetrinnet, og 26 på ungdomstrinnet. Små klasser gir et godt miljø for læring, ro og orden. «Alle kjenner alle» – mentaliteten står sterkt, og vennskap på tvers av klasser er en selvfølge.

Lærerne hos oss har høy kompetanse innenfor sine fag og i pedagogikk. Vi er opptatt av å ta vare på og møte alle som de er. I et trygt miljø ønsker vi å utruste elevene til å mestre utfordringer de vil møte i livet. Vi jobber etter læremålene i Kompetanseløftet i alle fag, unntatt i KRLE, som er erstattet av vårt eget kristendomsfag. Vi satser spesielt på lesing og målet er at alle skal bli bedre lesere. Vi er også opptatt av at alle elever skal få gode tilbakemeldinger for å lære og utvikle seg videre.

På mellomtrinnet har alle elevene hver sin iPad, og alle elevene på ungdomstrinnet har egen PC. Vi er opptatt av at elevene skal lære på mange forskjellige måter, og de mulighetene digitale hjelpemidler gir, bidrar til dette.

Alle elevene har felles pauser og fine utearealer å utfolde seg på. Skog, fjellknauser, asfalt, fotballbane og lekeapparater gir variert fysisk aktivitet.

Elevens beste i fokus

Ledige plasser

Det er ledige plasser fra høsten 2018. Følg lenken under for mer info om hvordan du kan søke om plass.

Mer om skolen

På skolens hjemmeside finner du mer informasjon om skolen og hva som rører seg der.

Om kirken

Kirken holder til i samme bygg som skolen og vi samarbeider tett for å skape en god ramme for elevene.

Ryenberget skole

Enebakkveien 152
0680 Oslo
Tlf: 23 21 01 61
post@ryenbergetskole.no

Klokskap. Begeistring. Omtanke.

Ryenberget er en kristen friskole.
Les mer om hva som skiller oss fra den offentlige grunnskolen.
Vi er en del av nettverket Kristne Friskolers Forbund (KFF).